Regler for fiskeri ved Skjern Å

21. april 2021

Kære medlemmer

Vi har set en stigende interesse for fiskeriet ved Skjern Å - det er dejligt at folk kommer ud og prøver kræfter med laksen, men vi bliver nød til at vise hensyn til hinanden langs åen. Hold god afstand til fiskere på egen og modsatte bred. Husk fisk i jævnt tempo og altid nedstrøms! 

Fiskeriet i Skjern å reguleres efter Skjern Å Sammenslutningens regler og disse regler gælder også for AROS og vores medlemmer. Reglerne er til for at sikre, at alle, der fisker i Skjern å får en god oplevelse. Dette er især vigtigt omkring premieredagene hvor der er mange folk ude.

Reglerne, der gælder for os alle er følgende:

  • Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning. Tag nogle skridt mellem hvert kast, således du bevæger i et jævnt tempo nedstrøms.
  • Det er tilladt at kaste opstrøms, men det er IKKE tilladt at gå opstrøms, mens man fisker.
  • Start altid fiskeriet opstrøms andre og hold god afstand – min. ca. 50 meter. Dette gælder også til fiskere på modsatte side af åen.


Læs mere om fiskeriet ved Skjern Å her

lystfiskerforeningenaros.dk


Knæk og bræk

Bestyrelsen