Storå - Vemb - Gørdingvej


Sæson
16. april - 15. okt. (Begge dage inkl.)

HUSK: Storåkortet: https://www.svstoraa.dk/forside/storaakort

Nyt stykke fiskevand gældende fra 2024 - 525 meter nedstrøms Postens Hul.


Se kortmappe for parkering. Der kan parkeres ved Gørdingvej 5 eller Gørdingvej 11. Følg markenvejen ned til vandet. 

Laksekvoten i Storå bliver fordelt på foreninger og lodsejere ift. længde på fiskevand. Hold godt øje med kvoterne på SVStoraa.dk og fangster på AROS hjemmeside. 

Ønsker man at fiske mere i Storå, så kan der købes dagkort her

sportsfiskeren.dk

Læs mere om fiskeriet/regler i Storå

Fangstindberetning sker på AROS og kommer automatisk på sammenslutningens side. 

  • Det er kun tilladt at anvende en stang pr. person
  • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn
  • Fisker du med orm eller med agn med duftstoffer må du maks. have 6mm kroggab
  • Det er kun tilladt med en krog på linen. Dette kan være en enkelt-, dobbelt eller trekrog
  • Alle kroge skal være uden modhager, eller modhagen skal være klemt så meget ned, at den ikke kan mærkes