Giv en hånd til Projekt Kysthjælper

30. juni 2022

Bliv kysthjælper for en dag, Når Projekt Kysthjælper Aarhus Bugt udplanter ålegræs lørdag 2. Juli!

Danmarks Sportsfiskerforbund har oprettet en lokal "Kysthjælper Aarhus" projektgruppe, der har til formål at forbedre det kystnære havmiljø og få flere fisk. Lørdag 2. Juli kl. 10-16 har vi planlagt at lave en test-udplantning af ålegræs nord for Studstrup, i Kalø Vig. Vi har på dagen brug for 5-6 ekstra frivillige til at deltage i det vigtige arbejde på stranden med at sætte ålegræs på søm, hvorefter de udplantes af dykkere. Kom og vær med til en hyggelig dag sammen med andre ildsjæle, der brænder for at forbedre kysterne, så vi får flere fisk.

Tilmelding til tovholder Willi Nors, willinors@gmail.com, eller tlf. 40466094. Du kan læse mere mere om Kysthjælper projektet her: www.kysthjælper.dk