Brabrand sø


Sæson
1. maj - 31. marts (begge dage inkl.) (Dog bliver joller taget på land i vinterhalvåret)

HUSK DESINCIFERING pga. IHN Virus

https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/ihn


Brabrand sø tilbyder et fantastisk gedde og sandartfiskeri. Der må kun fiskes fra båd på sø'en. Se reglerne fra Århus kommune, længere nede på siden.


I AROS har vi 2 joller til rådighed ved søen. Udlån af båd sker ved at kontakte medlemsservice. Regler for fiskeri på søen. 

  • Mulighed for frit fiskeri fra båd i det markerede område.
  • Fiskeri fra land er ikke tilladt.
  • Fiskeri skal ske efter Århus Kommunes regler.
  • Fiskeri og sejlads må ikke genere anvendelse af robanen på Brabrand Sø (markeret med bøjer).
  • Man skal undlade at færdes i båd omkring fuglekolonier i tiden 16. april - 15. juli, ligeledes man i øvrigt skal tage hensyn til områdets dyre- og planteliv.

Fiskeri i Århus kommune: https://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Ud-i-naturen/sejlads-og-lystfiskeri/lystfiskeri.aspx