Brabrand sø


Sæson
Joller taget på land i vinterhalvåret - Husk de respektive fredninger på gedde og sandart

Brabrand sø tilbyder et fantastisk gedde og sandartfiskeri. Der må kun fiskes fra båd på sø'en. Se reglerne fra Århus kommune, længere nede på siden. Søen er en lavvandet sø med godt 2 meter dybde på det dybeste sted.

2/5 - 2024 Den ene båd er nu repareret og er kørt på plads i Brabrand sø. Vi har nu 2 både som er aflåst ved søen. Der er gratis udlån for medlemmer.

Mvh…Lystfiskerforeningen AROS


I AROS har vi 2 joller til rådighed ved søen. Udlån af båd sker ved at kontakte medlemsservice. Regler for fiskeri på søen. 

  • Mulighed for frit fiskeri fra båd i det markerede område.
  • Fiskeri fra land er ikke tilladt.
  • Fiskeri skal ske efter Århus Kommunes regler.
  • Fiskeri og sejlads må ikke genere anvendelse af robanen på Brabrand Sø (markeret med bøjer).
  • Man skal undlade at færdes i båd omkring fuglekolonier i tiden 16. april - 15. juli, ligeledes man i øvrigt skal tage hensyn til områdets dyre- og planteliv.

Fiskeri i Århus kommune: https://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Ud-i-naturen/sejlads-og-lystfiskeri/lystfiskeri.aspx

brabrandsoe.png