Historien


Lystfiskerforeningen AROS

For mere end 15 år siden startede snakken om en fusion mellem de to største århusianske lystfiskerforeninger....


ALF's historie

Som bekendt var de første år i 30'erne virkelige kriseår i Danmark. Dårlige tider for såvel landbrug som for handel og industri. Derfor var arbejdsløsheden også meget stor og måske var netop dette med til at starte vor forening.

Foreningen blev stiftet på generalforsamlingen den 10. april 1935 og fik navnet Aarhus Lystfiskerforening, i daglig tale kaldet ALF. En snes kvinder og mænd havde fundet sammen om ideen med at bruge den ufrivillige ledighed til at dyrke fiskeriet ved de nærliggende vandløb, som man kunne nå på cykel.

Foreningens første formand vad J. P. Pedersen, og det første stykke fiskevand, der blev lejet var Haldgaardens i Skibby ved Århus å. Her hos Aksel Christensen og hans kone fandt medlemmerne et dejligt fristed. Der gik ikke lang tid før det lykkedes at leje en stor del af den dengang uregulerede og uforurenede Egå, og det var ikke så få flotte havørreder, der blev landet her. Dermed var fiskeriet ikke alene en god måde at bruge tiden på, men den var også en hjælp i den daglige husholdning. Naturligvis satte 2. verdenskrig også sine spor med hensyn til at kunne dyrke fiskeriet, således som den gjorde på alting. Men krigen fik en ende, og ret hurtigt kom der gang i tingene igen, og nu skulle der rigtig fiskes. Der blev arrangeret fællesture til mange af de kendte jyske åer. Medlemsskaren voksede, ligesom vi fik mere og mere fiskevand. Bestyrelsen havde hele tiden nok at gøre med at forhandle med nye lodsejere, og formand havde man skiftet.

Fra 1936 til slutningen af 1941 stor Rasmus Thomsen i spidsen for foreningen, og han afløstes af Holger Christensen, som i november 1944 igen blev afløst af Rasmus Thomsen, som desværre på grund af sygdom måtte afstå embedet i november 1945. Derefter sad H. Bondesen ved roret indtil Georg Petersen i 1950 tog over. Selvfølgelig sluttede foreningen op om tanken vedrørende dannelsen af et fællesskab for de etablerede lyst- og sportsfiskerforeninger, og vi tog fra starten aktiv del i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I 1965 afløstes Georg Petersen på posten som formand af Søren Leth. Det var i Søren Leths periode, at foreningens fjernvand for alvor udviklede sig. Det var også i denne perioden, hvor medlemstallet nærmest eksploderede. Men det var også i denne periode, hvor forureningen af vandløb og søer for alvor blev en belastning. I den perioden blev der brugt mange menneskelige ressourcer på at afhjælpe effekten af forureningerne og kæmpe indædt mod myndighedernes langsommelighed.

Søren Leth blev afløst på posten i 1990 af Orla Møller Andersen. Det er mange kilometer fiskevand vi i dag har fornøjelsen i dag, og der skulle være gode muligheder for både af fange en fisk og samtidig nyde naturen omkring os. Vi har i årenes løb brug mange summer på udsætning af fisk for at reparere på det forureningen har forrettet og der er desværre stadig behov herfor.

Søren Leth blev afløst af Orla Møller Andersen fra Harlev i 1990. Der skete betydelige fremskridt for det rekreative fiskeri i den periode, hvor Orla tegnede foreningen. Der blev indført obligatorisk fisketegn, forbundets medlemsblad "Sportsfiskeren" blev fællesblad for alle medlemmer af forbundet. I samme periode blev udsætningsarbejdet og vandplejearbejdet endeligt finansieret af det offentlige, via fisketegnsmidlerne. Men det blev også den periode, hvor lystfiskerforeningerne for alvor skulle til at synliggøre sig i junglen af fritidstilbud. Før kom medlemmerne af sig selv, men konkurrence fra PC'ere og andre aktiviteter reducerede vores juniorafdeling til næsten nul og antallet af seniorer var også faldende. I denne periode arrangerede ALF i samarbejde med andre foreningen i Århus området en række grejmesser med det formål at øge interessen for vores fælles hobby.

Orla blev afløst af Peter Weldingh i 2001. Gennem årene har Peter gjort et meget stort arbejde for ALF. Peter stod for politikken at foreningen skulle have meget vand, gerne spredt rundt om i Jylland. Dette er nok en af årsagerne til at ALF i modsætning til andre lystfiskerforeninger ikke har oplevet en stor medlemstilbagegang.

Peter stoppede som formand i efteråret 2007. Fra 2008 til 2010 var Poul Mogensen formand. I 2010 indtrådte Thøger Jensen som ny formand, da Poul ønskede at stoppe. Efter Thøger, blev Henrik Mejer valgt som formand, og derefter Troels Holstein Kaa.

BLF's historie

En flok interesserede lystfiskere mødtes i året 1962, en fredag aften hos isenkræmmer Svend Hansen. Det var slagter Nørgård Thomsen , Leif Lademann , Poul Henriksen og Svend.De blev enige om at leje en fiskekutter, for at prøve lykken på havet. De sejlede udelukkende med AS 57 LangeMaren, som havde Per Hilmer som skipper. Det varede dog ikke længe før en enkelt kutter ikke var nok, der måtte 6 til 8 kuttere til for at klare efterspørgselen, og rygterne spredtes i Århus - hold fast hvor de scorede kassen.

For at det ikke skulle gå ud over isenkræmmerens forretning besluttede de at etablere en lystfiskerforening.

Stiftende generalforsamling blev berammet til den 3. August 1963 på Engdalsskolen i Brabrand.

Til hjælp for at oprette en lystfiskerforening havde følgende stillet sig til rådighed: Lystfiskerskribenten Poul Wellendorf, Randers, Børge Munk ( Cim ) fra Berlingske Tidende og Mus P. fra Århus Stiftstidende.

Foreningens navn blev "Brabrand og omegns lystfiskerforening", i dag omtalt som BLF.