Gudenåen - Åsted Bro


Sæson
1. marts - 15. november (begge dage inkl.)

Åsted bro

På den øvre del af Gudenåen findes noget af Danmarks bedste fiskeri efter stallinger og bækørreder. Det betyder også, at dette stykke fiskervand især henvender sig til tørflue- og nymfefiskere. Åen er bred, relativ lav og meget klarvandet. Mellem de store buske af vandranunkler, der står det meste af sommeren, finder stallingerne gode skjul. På denne strækning lever også den store majflue, Danica. På lune forsommeraftener i maj/juni måned, kan vandet næsten eksplodere af store ørreder, der villigt lader sig forsøde med disse meget store insekter.

  • Parkering ved Åsted Bro ved cafeteriaet.
  • Havørred, bækørred og stalling er fredet i Gudenåen opstrøms Lilleåen
  • Kun "Catch & Release" og brug gerne modhageløse kroge og gumminet ved håndtering.