Giber Å


Sæson
1. marts - 31. oktober

Gennem den forhistoriske Moesgaard Skov løber Giberåen mod sit udløb ved Fiskerhuset. Det er ikke så få ting, Åen har en fin bestand af havørreder. Gennem skoven stiller fiskeriet store krav til sin udøver, idet træer og buske oftest er modspillere for fluefiskeren, mens et ellers næsten lydløst plask fra en spinner i det klare lave vand, kan skræmme ørreden.

I de senere år er blevet gjort meget for åens havørredbestand, hvilket har gjort at bestanden er kraftigt stigende. Havørreden gyder lystigt i Giber Å og i 2019 blev der talt knap 500 gydebanker. Fra midt november til midt januar, kan gydningerne opleves på tæt hold, hvilket er både spændende for børn og voksen. 

Giber Å er meget vigtig for havørredbestanden i Aarhus Bugten, og derfor er det vigtigt, at vi lystfiskere passer ekstra godt på ørrederne. 

Særlige regler

  • Bag-limit på maks. 1 ørred pr. dag
  • Maks. 3 ørreder pr. medlem pr. år.
  • Anbefaling: Ved fiskeri med orm, brug store kroge for undgå dybe krogninger.