Nyt laksevand ved Storå

27. februar 2024

AROS kan nu præsentere en nyhed til laksefiskerne i 2024. Vi har fået adgang til et tidligere privatudlejet stykke ved Vemb, nedstrøms Postens Hul. Stykket er ca, 525 meter har flere spændende steder med strøm og hvor åen smaller ind. Dette stykke fiskevand passer godt sammen med vores andet stykke på Storå der ikke ligger langt derfra.

Det nye fiskevand giver os en lidt større kvoteandel hvilket gør det endnu mere attraktivt for os. Med kvoteandel i Storå kræves der også at foreningen deltager i mindst ét årligt vandplejeprojekt. Sidste weekend sendte AROS 4 mand til Tvis Å hvor de mødtes med 5 andre fra lokalområdet og sammen blev der fjernet spærringer og udlagt skjule sten på en længere strækning. AROS deltager med glæde i projekter som disse og ser frem til at bidrage med vandpleje igen. 

Ønsker man som medlem at deltage i vandplejeprojekter kan tage kontakt til medlemsservice og blive skrevet op på en liste, så man får besked når der er brug for folk. Ønsker man at deltage i andre projekter i Storå systemet kan man blive medlem af Facebooksiden "Stenbiderne" her: facebook.com

Læs mere om fiskeriet i Storå

https://www.svstoraa.dk/forside