Storå - Vemb - Fousingvej


Sæson
16. april - 15. okt. (Begge dage inkl.)

HUSK: Storåkortet: https://www.svstoraa.dk/forside/storaakort

For 2022 sæsonen kan AROS præsentere et fint stykke fiskevand ved Storå nedstrøms Vemb, der ligger ca. 1.5 km fra udløbet. 


Parkering ved skiltet - se kortmappen. Der findes en skraldespand ved parkeringen og den skal bruges - medbring gerne skrald og plastik hvis man finder det langs åen. 

Laksekvoten i Storå bliver fordelt på foreninger og lodsejere ift. længde på fiskevand. Hold godt øje med kvoterne på SVStoraa.dk og fangster på AROS hjemmeside. 

Ønsker man at fiske mere i Storå, så kan der købes dagkort her

sportsfiskeren.dk

Læs mere om fiskeriet/regler i Storå

Fangstindberetning sker på AROS og kommer automatisk på sammenslutningens side. 

  • Det er kun tilladt at anvende en stang pr. person
  • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn
  • Fisker du med orm eller med agn med duftstoffer må du maks. have 6mm kroggab
  • Det er kun tilladt med en krog på linen. Dette kan være en enkelt-, dobbelt eller trekrog
  • Alle kroge skal være uden modhager, eller modhagen skal være klemt så meget ned, at den ikke kan mærkes