Gudenåen - Lilleåen


Sæson
1. Marts - 31 oktober (begge dage inkl.)

Lilleåen er en af Danmarks mest anerkendte havørred vanløb og hvert år bliver der fanget mange store havørreder på netop vores stykker.

En spændende å der snor sig gennem engene og byder på fantastisk fiskeri i sommermånederne og efteråret. Bækørredfiskeriet er godt i foråret og tidlig sommer.

Åen byder på et meget spændende fiskeri hvor man kan tænke ud af boksen. Der kan fiskes med alt fra orm til skumfluer. Særligt det visuelle fiskeri med fluer på overfladen i sensommeren, kan være en hel unik oplevelse.

Særlige regler

  • Maks. 2 ørred pr. dag og maks. 10 pr. sæson. ALLE hunfisk skal genudsættes efter 1. oktober. 
  • Bækørred er totalfredet og skal genudsættes!