FiskereglerVi ønsker ikke at pådrage vores medlemmer for mange regler ved fiskeriet. Vi tror på medlemmernes sunde fornuft og mådehold. 

Dog anbefaler vi

  • Maks. at hjemtage 2 havørreder pr. dag. (Gælder alle vandløb hvor der må hjemtages havørreder - er der lokale regler, så gælder de)
  • Brug knudefrit fangstnet - gerne med gumminet
  • Fisk til genudsætning afkroges og behandles i vandet. Evt. tag billede ved hurtigt løft eller i nettet. 

På vores fiskevande, må der fiskes døgnet rundt, og både op og nedstrøms. Går der andre lystfiskere på stykket eller på modsatte bred, så fisker man nedstrøms og viser respekt ved at holde afstand og holde sig i bevægelse hele tiden. Er der særlige regler for fiskevandet gennem f.eks. en sammenslutning, så skal disse regler altid overholdes. Det er fiskevande som f.eks. Lilleåen, Skjern Å, Vorgod Å, Omme Å, Holtum Å, Varde Å, Grindsted Å etc. 

Vi opfordre alle medlemmer til at bære deres medlemskort synligt på alle vande. Få vande som Lilleåen og bestemte steder på Skjern Å, kræver det synligt medlemskort. Et medlemskort kan udskrives fra forbundet hjemmeside. 

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster af laks og havørred fra foreningens fiskevande på hjemmesiden, seneste 7 dage efter fangst. På nogle fiskevande skal fangsten indberettes på andre hjemmesider. F.eks. Skjern Å og Varde Å systemet.