Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!

Indberet fangst

Fangstrapporter for 2022


Fanger Art Længde Sted Dato
Søren Holm Sørensen Gedde 33 cm Gudenåen - Krumkagen 19. maj 2022 Vis
Benny Olsen Bækørred 32 cm Aarhus Å 18. maj 2022 Vis
Peter Martinussen Bækørred 25 cm Aarhus Å - Lyngbygård Å 17. maj 2022 Vis
Mikkel Nüssler Laks 91 cm Gudenåen - Krumkagen 15. maj 2022 Vis
Thomas Stax Jakobsen Bækørred 30 cm Århus å 15. maj 2022 Vis
Villy Andersen Bækørred 55 cm Lyngbygård Å Borum 15. maj 2022 Vis
Villy Andersen Bækørred 57 cm Lyngbygård Å 15. maj 2022 Vis
Stefan Wedel Højgaard Bækørred 35 cm Lyngbygård Å 14. maj 2022 Vis
Torben Munkholm Laks 76 cm Gudenåen - Krumkagen 13. maj 2022 Vis
Søren Boutrup Bækørred 25 cm Lyngbygård å, Skibby 13. maj 2022 Vis
Søren Holm Sørensen Bækørred 15 cm Holtum Å 13. maj 2022 Vis
Rasmus Braüner Sørensen Bækørred 15 cm Holtum Å 13. maj 2022 Vis
Kasper Schultz Gedde 65 cm Voldby mose 11. maj 2022 Vis
Troels Holstein Kaa Laks 101 cm Gudenåen - Krumkagen 10. maj 2022 Vis
Emil Huber Jezek. Laks 83 cm Varde Å - Eg 9. maj 2022 Vis
Kasper Schultz Andet 55 cm Brabrand sø 8. maj 2022 Vis
Søren Holm Sørensen Bækørred 23 cm Lyngbygaard å 7. maj 2022 Vis
Stefan Wedel Højgaard Gedde 75 cm Århus Å 6. maj 2022 Vis
Kasper Schultz Gedde 75 cm Voldby mose 2. maj 2022 Vis
Karl Hedeager Madsen Laks 100 cm Gudenåen - Krumkagen 2. maj 2022 Vis
Thomas Stax Jakobsen Bækørred 25 cm Århus å 21. april 2022 Vis
Tommy Rasmussen Bækørred 28 cm Lyngbygård å, ved Labing Mølle 20. april 2022 Vis
Morten Rasmussen Bækørred 30 cm Edslev 19. april 2022 Vis
Emil Nøhr Laks 95 cm Vorgod Å 16. april 2022 Vis
Thomas Holstein Bech Laks 87 cm Skjern å, Skarrild 16. april 2022 Vis
Johan Stax Jakobsen Laks 55 cm Skjern å 16. april 2022 Vis
Johan Stax Jakobsen Bækørred 40 cm Skjern å 16. april 2022 Vis
Anders Beck Laks 75 cm Skjern å - Engholm 16. april 2022 Vis
Thomas Stax Jakobsen Andet 52 cm Århus å 13. april 2022 Vis
Thomas Stax Jakobsen Bækørred 30 cm Århus å 13. april 2022 Vis
Morten Rasmussen Bækørred 32 cm Skibby 12. april 2022 Vis
Kasper Schultz Laks 88 cm Gudenåen - Krumkagen 12. april 2022 Vis
Mikkel Nüssler Laks 95 cm Gudenåen - Krumkagen 11. april 2022 Vis
Nikolaj Stadil Laks 96 cm Gudenåen - Krumkagen 11. april 2022 Vis
Nikolaj Stadil Laks 88 cm Gudenåen - Krumkagen 8. april 2022 Vis
Kasper Schultz Gedde 80 cm Voldby mose 13. marts 2022 Vis