Århus Å system - Desinficering af grej

18. juni 2021

Kære medlem,

Som du nok har hørt, er der konstateret IHN-virus i Pinds Mølle Fiskesø. Det har betydet, at fiskeri i Aarhus Å, Lyngbygaard Å, Brabrand Sø og Solbjerg Sø kræver efterfølgende desinfektion af fiskegrej (hjul, line, stænger, endegrej), fangstnet, støvler/waders og hvad der ellers har været i direkte kontakt med vandet eller fisk.Manglende desinfektion kan føre til spredning af IHN-virus til andre vandløb og medfører desuden bødestraf.

Som en konsekvens heraf har AROS etableret en desinfektionsstation for medlemmerne på vores depot på Skibbyvej 43 i Brabrand. Der er åbent 24/7 og det er gratis.

Fiskeriet i Århus Å og Lyngbygaard Å er åben igen men det kræver selvfølgelig, at man desinficere sit grej efter fiskeri. 


Desinficering

Når du kommer til Skibbyvej 43 er der en smal indkørsel. Kør forbi de to minkhaller, og parker der, hvor der er skiltet med parkering. Du må ikke parkere ved privatboligen. Instruktion er beskrevet på opslag ved desinficeringsstationen, men for god ordens skyld gør du sådan:

  1. Der er en kasse med ansigtsvisir, hvis du ikke selv har briller på. Så burde de være nok beskyttelse nok. I kassen er der også en børste til rengøring af støvler, hvis der sidder meget jord under sålerne. Der er også nogle éngangshandsker.
  2. Stil eller læg dine støvler og det fiskegrej du har brugt i den store sorte balje.
  3. Tag sprøjten med den røde væske og pump lidt tryk i beholderen og sprøjt så meget desinficeringsvæske på dit grej, så alle flader er våde.
  4. Lad det sidde på 10-15 minutter.
  5. Skyl efter med rent vand fra den beholder med skyllevand på samme måde, som du skyllede med desinficeringsvæsken.
  6. Lad desinficeringsvæsken og skyllevandet blive i baljen. Det bortskaffer vi.
  7. Ryd op efter dig så det hele står, som da du ankom.


Vi takker for din omsorg, så vi undgår at virussen spreder sig til andre vandløb. Desinficeringsvæsken er ikke farlig for mennesker, men har du f.eks. et aluminiumsfluehjul, skal du skylle det grundigt, da desinficeringsvæsken kan virke ætsende.