Obs på bukkejagten

9. maj 2021

Kære medlem

Husk at dagene omkring bukkejagten betyder meget for jægerne - Derfor bedes man undlade at fiske i jagtområder og generelt bedes man færdes med stor opmærksomhed omkring bukkejagten d. 16 maj. 

Særlige regler ved fiskevandene

  • Skjern Å ved Tarp Bro: Ingen fiskeri d. 16 maj. 
  • Varde/Grindsted Å ved Eg. Ingen fiskeri d. 16-18 maj på sydsiden. Hytten kan stadig benyttes. 


Knæk og bræk