Samarbejde med Viborg Sportsfiskerforening

29. januar 2021

Samarbejde med Viborg Sportsfiskerforening. Flere fiskemuligheder for medlemmer af Lystfiskerforeningen AROS.
Det er muligt at låne fiskekort til Viborg Sportsfiskerforenings fiskevande, startende fra 1 marts 2021. Læs mere under Fiskevand.

Det betyder medlemmer af AROS kan fiske på vande som Simested å, Karup å, Jordbro å, Hald sø og flere andre.
På vores hjemmeside under Fiskevand kan du se alt om regler og adgang VSF. Det betyder vi kan møde gæster fra Viborg ved åen og dem må vi selvfølgelig tage pænt imod.

Bemærk ny fredningsperiode for Giber å. Fiskeri er kun tilladt i perioden. 1 marts til 31 oktober.
På grund af stigende fiskepres på Giber å er det besluttet at der bliver fangstbegrænsning på max 1 havørred om dagen og der må max hjemtages 3 havørreder om året fra i år 2021.
Husk medlemmer i AROS har pligt til at indrapportere jeres fangster på foreningens hjemmeside.

Samarbejdet med Herning Ikast er ophørt og vi kan desværre ikke fiske på deres stykke af Egholm ved Skarrild. Bestyrelsen arbejder på mere vand ved Skjern å som erstatning.