Status på projektet med etablering af åomløb om Årslev Engsø

23. juni 2020

Flere medlemmer spørger til status på projektet med etablering af åomløb om Årslev Engsø. Også Teknik og Miljø, Aarhus Kommune modtager henvendelser om det samme fra borgere. Derfor denne korte status om projektet.

I september 2019 besluttede Aarhus Byråd énstemmigt, at ”Teknik og Miljø udarbejder et konkret forslag om et omløb om Årslev Engsø, som kan sikre en selvreproducerende bestand af havørreder i Aarhus Å-systemet”. Projektet blev optaget på kommunens budget med kr. 2 mill. for hvert af årene 2022 og 2023, altså i alt kr. 4 mill.

Aarhus Kommune har i februar 2020 indgået aftale med rådgivende ingeniørfirma COWI om udarbejdelse af et skitseprojekt, der kan løse problematikken med den høje smoltdødelighed i Årslev Engsø. COWI er i fuld gang med dataindsamling, beregninger, opmålinger og andre forundersøgelser. Det forventes, at der i løbet af 2020 vil være udarbejdet et skitseprojekt.

Aarhus Kommune har indgået aftale med DTU Aqua om faglig rådgivning og sparring, for så vidt angår de passagemæssige udfordringer, der skal løses for at sikre en selvreproducerende havørredbestand i Aarhus Å-systemet.

Med kommunen er aftalt, at vi, dvs. ØLF og DSF, vil blive løbende orienteret om udviklingen af projektet og vil blive indkaldt til møde, når der foreligger et skitseprojekt.

Vi vil holde jer informeret om udviklingen af projektet i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Arne Bager Formand for ØLF Natur- og Miljøkoordinator, DSF Team Aarhus og Djursland