AROS update

24. februar 2020

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi fremadrettet holder medlemmerne opdateret omkring vores arbejde via hjemmesiden. Kun beslutninger og arbejdsområder der er relevant for medlemmerne vil blive skrevet om.

Vi har i bestyrelsen arbejdet med følgende punkter, siden den stiftende generalforsamling. 

  • Bestyrelsens roller, arbejds og ansvarområder
  • Ny hjemmeside og tilhørende sociale medier
  • Stor arrangementskalender
  • Lodsejerkontrakter og kortmappe
  • AROS junior og ungdomsafdeling
  • Nye tiltag som kystkonkurrence og kyst medlemsskab

Flere af punkterne er allerede færdigarbejdet og opdateret her på hjemmesiden. 

Vi er stolte at kunne præsentere en kortmappe med så meget varieret fiskevand til vores medlemmer, samt en arrangementskalender der byder på mange sociale, sjove og lærerige arrangementer. 

AROS Ungdom vil blive præsenteret indenfor kort tid og vi håber der vil være stor opbakning til dette. Der kommer rigtig mange fede arrangementer for juniorer og unge i 2020. 

De nye tiltag som kystkonkurrence og kystmedlemsskab er stadig i en tidlig proces. Vi vil prøve at holde jer opdateret omkring denne her på siden. 


Knæk og bræk

Bestyrelsen