Indkaldelse til generalforsamling

25. januar 2020

Se dagsorden under arrangementer!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lystfiskerforeningen AROS.

Mødet afholdes mandag d. 24-2-2020 på det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C i Brabrand. Mødet starter kl. 19:30 

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden Troels Holstein Kaa, holsteinkaa@gmail.com, skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, altså mandag d. 3-2-2020. Indsendte forslag tilføjes dagsordenen i overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge (17-2-2020) inden generalforsamlingen.