Fantastiske Giber Å

18. januar 2020

Beretning fra Vandstjernerne, Niels Åge Skovbo.

Hver vinter plejer vi, at fortælle om hvor mange gydninger der har været i de vandløb som vi har lavet restaureringer.Således også i år har Aarhus Kommunes dygtige å-mænd Morten Vorup Svarer og Lars været ud og tælle gydninger i Giber Å incl tilløb. Og hold nu fast en positiv oplevelse.

Antal gydninger var 315 i hovedeløbet og 142 i de tilstødende tilløb. Så 457 ialtgydninger i så relativt et lille vandløb er virkelig fantastisk. I Hovedgrøften ved Beder, hvor vi udlagde ca 14 gydebanker, var der ialt 47 store flotte gydninger. Og i Giber Å ved Vilhelmsborg, hvor den tidligere sø lå, var der ialt 97 styk gydninger.

Der er givetvis betydelig flere gydninger, idet det må formodes, at der i gydegruset er blevet gydet flere gange, idet de første gydninger var i starten af oktober og der blevet gydet flittig flere steder efter nytår også.

Så skal vi også huske, at Giber Å er "donor" vandløb for opfiskning af havørreder til opdræt af yngel og der i november blev opfisket ca 132 styk store havørreder.

Så alt i alt er Giber Å blevet et vandløb med en virkelig stor og sund bestand af ørreder. De mange restaureringer og udlægning af gydegrus og store sten, samt ikke mindst fjernelse af opslemningen ved Vilhelmsborg har virkelig båret frugt.

(Billedet er fra Hovedgrøften i Beder, der er tilløb til Giber Å og hvor Vandstjernerne tidligere har udlagt store mængder grus og skjulesten.)