Karup Å, Haller Å og Vallerbæk


Sæson
1. marts - 31. oktober (begge dage inkl.)

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen.

Karup Å og Haller Å

I mange år har vi haft fælles fiskevand ved Vallerbæk sammen med Ørredklubben Fremad. Det har vi ikke længere. Til gengæld har vi overtaget lejen af fiskevandet og udvidet det, så vi nu har et sammenhængende stykke, hvor Haller Å løber sammen med Karup Å. Desuden har vi fået fiskeretten længere oppe i Haller å også. Vi har også lejet en hytte som ligger lige op ad Haller Å. Den er ikke ret stor, men én person kan nemt overnatte i hytten og med en lidt positiv indstilling, kan der ligge en mere. Der er rigeligt med bænke, borde og griller i hytten, så der er rig mulighed for hygge. Se vores kortmappe for mere information om hvor fiskevandet ligger.

Lodsejerne er ivrige jægere, og de sidder ofte på lur efter en buk eller en hare. Så det er en betingelse for, at vi må fiske der, at vi har en skrigorange hat på. De bliver lagt ind i hytten, når jeg får dem leveret fra Jægerforbundet. Så enten skal du selv anskaffe dig en orange hat, eller du skal tage en af dem i hytten og ligge den på plads efter endt fiskeri. Hattepåbuddet gælder ikke på den øverste strækning af Haller Å
Haller Å er en rigtig god å for jer, der gerne vil fange en bækørred. Og for fluefiskerne er der rig mulighed for at svinge kæppen uden at få fat i for mange træer. Der er mange gydebanker på strækket, hvor både havørreder og bækørreder gyder, så når vi kommer hen sidst på efteråret, fisker du på gydebanker, så de ørreder, du fanger på strækket, er sikkert gydemodne, så sæt dem ud igen.

I Karup Å er der et fantastisk havørredfiskeri. Der er taget mange havørreder på strækkene. Igen er der et par gydebanker på strækkene, så lad de farvede hav- og bækørreder svømme videre sidst på efteråret. Det kommer dig til gode de følgende år.

Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.


Vallerbæk

AROS har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. For strækningen ved Vallerbæk gælder det at i de tilfælde hvor der ikke er en vandingsmaskine på vejen ned mod åen, må man gerne køre ned og parkere ved åen- dog må man ikke køre gennem kornet. Ellers sker parkering på lodsejerens møddingsplads ved gården.