Havørred fra Aarhus Å - Lyngbygård Å


Dato 31. oktober 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Aarhus Å - Lyngbygård Å
Metode Spin
Længde 61 cm
Vægt -

Havde en fridag i dag, så det kunne jo udnyttes til at ta' til Gober Å på årets sidste fiskedag.
Fiskeriet var dog vanskeligt grundet den store mængde faldne løsblade på vandoverfladen, men det lykkedes mig dog at overliste en lille havørred på ca. 30 cm. ved Fulden (samt miste en lidt større på ca. 40 cm).
Efter at have kæmpet med bladene længe nok, tog jeg videre til Edslev-stykket af Århus Å - det plejer at fiske godt efter bækørred om efteråret. Og i dag var heller ingen undtagelse. En gennemfiskning på en times tid af stykket gav 7 bækørreder - med den største 33 cm.
Jeg ville slutte af med en tur til Borum-stykket ved Lyngbygård Å. Her skete ikke så meget før dagens sidste kast, hvor denne rogntunge hun på 61 cm lod sig overliste. Det er det længste oppe i Lyngbygård Å, jeg har fået en havørred - og efter en hurtig fotosession, fik hun lov at svømme videre på sin færd med at vedligeholde den skrøbelige bestand af havørreder i Århus Å-systemet.

Fangstrapporter

Fra 2023 skal der bruges Fangstjournalen til indberetning - data går til DTU Aqua. Hent Fangstjournal appen eller burg formularen her. Indberet gerne nulture (Fisketure uden fangst)

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Vigtigt! 2023 opdateret

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå og Varde Å (Grindsted) skal indberettes gennem AROS hjemmeside. Fangster kommer helt automatisk ind på sammenslutningens side. 

Fangster fra Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på AROS side samt sammenslutningens side. Der arbejdes pt. for en løsning med Fangstjournalen på Gudenåen.Tilbage til oversigten