Havørred fra Aarhus Å - Lyngbygård Å


Dato 31. oktober 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Aarhus Å - Lyngbygård Å
Metode Spin
Længde 61 cm
Vægt -

Havde en fridag i dag, så det kunne jo udnyttes til at ta' til Gober Å på årets sidste fiskedag.
Fiskeriet var dog vanskeligt grundet den store mængde faldne løsblade på vandoverfladen, men det lykkedes mig dog at overliste en lille havørred på ca. 30 cm. ved Fulden (samt miste en lidt større på ca. 40 cm).
Efter at have kæmpet med bladene længe nok, tog jeg videre til Edslev-stykket af Århus Å - det plejer at fiske godt efter bækørred om efteråret. Og i dag var heller ingen undtagelse. En gennemfiskning på en times tid af stykket gav 7 bækørreder - med den største 33 cm.
Jeg ville slutte af med en tur til Borum-stykket ved Lyngbygård Å. Her skete ikke så meget før dagens sidste kast, hvor denne rogntunge hun på 61 cm lod sig overliste. Det er det længste oppe i Lyngbygård Å, jeg har fået en havørred - og efter en hurtig fotosession, fik hun lov at svømme videre på sin færd med at vedligeholde den skrøbelige bestand af havørreder i Århus Å-systemet.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten