Gedde fra Voldby Mose


Dato 18. september 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Voldby Mose
Metode Spin
Længde 75 cm
Vægt -

Så kom efteråret og gedderne er for alvor hug-villige igen. Fik to gedder på land - en på 60-65 og denne på 70-75. Denne var kroget meget yderligt og afkrogede sig selv på kanten af nettet, super nervepirrende.

Havde yderligere to hug

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten