Havørred fra Aarhus Å - Lyngbygård Å


Dato 11. september 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus Å - Lyngbygård Å
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Efter adskillige nul-ture kom den endelig. Tog den på et af de dybere stræk. Den var kroget sindsygt godt, hvorfor jeg måtte bruge 2-3 minutter på at få den afkroget (i vandet). Da den dog hurtigt viste tegn på at være klar til at svømme videre, fik den friheden igen, hvortil den stille og roligt svømmede videre.

Anslået længde

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten