Havørred fra Giber Å


Dato 3. september 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde 49 cm
Vægt -

Tog et hurtigt smut ned forbi skovmøllen, og tog stykket opstrøms fredningen. Ved et af de dybe huller ved en trærod, torpedere denne fine havørred nærmest ud efter spinneren. Igen en meget fin fight og lidt større end den forrige. Hurtigt billede og hurtigt genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten