Havørred fra Giber Å


Dato 3. september 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde 47 cm
Vægt -

Fantastisk formiddagstur til Giber Å. Startede ved det øverste stykke ved Fulden. I det sidste sving, ved vejs ende, hugger en fin havørred (billede) , men den får ikke kontakt til krogen. Jeg lagde et stille kast igen og denne gang fik den fat. Fin fight, og hurtigt genudsat.
På tilbagevejen får jeg yderlig en mindre havørred på 38 cm på et af de smalle stræk. Også hurtigt genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten