Bækørred fra Aarhus Å


Dato 1. september 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus Å
Metode Spin
Længde 42 cm
Vægt -

Fik et solidt hug ved vejs ende, og da det viste sig at være en bækørred, fik jeg et lille chok. Sjældent at de opnår sådan en størrelse i Aarhus Å. Gav en suveræn fight på den lille stang. Sådan en fin ørred blev selvfølgelig afkroget i vandet og fik sin frihed igen

Ovenikøbet i fin kondition

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten