Havørred fra Gudenåen - Lilleåen


Dato 28. august 2022
Fanget af Magnus Sørensen
Sted Gudenåen - Lilleåen
Metode Spin
Længde 82 cm
Vægt 6.6 kg

Vi havde fisket i en god time da den hugger helt inde under egen bred en meter fra mig. Jeg får råbt efter min gode fiskemakker og han hopper i vandet for at få den i nettet.
Det blev en aften vi sent glemmer ved ved Hollænderen.
Ny pr.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten