Havørred fra Gudenåen - Lilleåen


Dato 6. august 2022
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Gudenåen - Lilleåen
Metode Spin
Længde 69 cm
Vægt 4.3 kg

Havørred på 69cm og 4,3kg.
Meget "hidsig" fisk der desværre fik sig så uheldigt og kraftigt kroget, at jeg valgte at tage den med hjem.
Fik også en havørred på 71 cm på Hadsten Lystfiskerforenings Lauerbjerg stykke længere nedstrøms.
Denne kunne uden problemer genudsættes.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten