Bækørred fra Aarhus Å


Dato 2. august 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus Å
Metode Spin
Længde 36 cm
Vægt -

Rigtig godt fiskeri i dagens regnvejr. Fik mange fine bækørreder omkring 30 med denne som den største. Havde to havørreder med inde efter spinneren, hvoraf den ene var rigtig stor, begge to inden for en strækning på 15 meter. Mistede desuden en yderlig ørred som havde havørred-størrelse.

Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten