Havørred fra Gudenåen - Lilleåen


Dato 28. juli 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Gudenåen - Lilleåen
Metode Spin
Længde 56 cm
Vægt -

Vildeste fiskeri jeg nogensinde har oplevet!!

Heldags tur til Lilleåen hvor jeg skulle prøve en masse forskellige steder efter havørred. Efter 4 timer, hvor jeg mistede to, kørte jeg til mit favorit sted i Lilleåen. Her skete det vildeste jeg har prøvet. På en 20 meters strækning, får jeg, på kun 5 minutter - 3 efterfølgere, og fanger 2 havørreder hvoraf kun en af dem kom på land. For ikke at snakke om, at jeg mister endnu en havørred fem minutter senere. Vild oplevelse, har aldrig oplevet så mange havørreder - og mistet så mange havørreder på en tur.

Fik desuden over 10 efterfølgere i dag

Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!



Tilbage til oversigten