Bækørred fra Gudenåen - Lilleåen


Dato 24. juli 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Gudenåen - Lilleåen
Metode Spin
Længde 40 cm
Vægt -

Tre timer ved Essendrup gav to fine efterfølgere, men ingen der blev hængende. Kørte derefter til Svejstrup hvor jeg fik denne meget fine bækørred. Derudover visuel kontakt til to yderlige havørreder. Man må sige at havørrederne for alvor er trukket op og har fundet plads i åen

Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!



Tilbage til oversigten