Bækørred fra Giber Å


Dato 17. juli 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde 34 cm
Vægt -

Turen gik til det øverste stykke ved Fulden. Virkelig fint stykke, der dog bliver svært at fiske nogle steder pga. åen bliver så smal. Der var rigtig mange bækørreder, med nogle rigtig fine ind imellem. Fik en tyk basse på omkring de 34-35 centimeter. Derudover en 7-8 mindre og en masse visuelle hug. Ingen havørred desværre.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten