Gedde fra Aarhus Å


Dato 15. juli 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Aarhus Å
Metode Spin
Længde 52 cm
Vægt -

Endnu en kort halvtimes tur efter arbejde. Ville lige se om jeg kunne overliste en havørred ved den gamle jernbanebro, men ud over 3 bækørreder omkring 25-30 cm, så var dagens fangst en mindre gedde på 52 cm.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten