Bækørred fra Giber Å


Dato 30. juni 2022
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde 30 cm
Vægt -

Første havørredtur var dagen efter regnvejret. Åen var mudret og fiskeriet var svært, men så grove fiske på træk. Måtte derfor ud, når lejligheden bød sig.

Jeg startede på det nye stykke. Smalt og tilgroet, men også fine standpladser. I et sving stod tre 30 cm bækørreder samt en større fisk - nok en havørred.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten