Regnbueørred fra Aarhus Å


Dato 29. juni 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Aarhus Å
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt 1.2 kg

Har haft lidt svært ved at finde tid til komme ud til vandet de sidste 14 dage, så da muligheden for bare en halv times fiskeri efter arbejde bød sig i dag, så slog jeg til :-) Med lidt held kunne man jo ramme en nystegen havørred efter det store regnvejr forleden.
Lynturen gik til Harlev stykket af Århus Å, hvor gode kræfter havde slået sti dagen før - og der var masser af aktivitet i vandet. På den halve time havde jeg 10 fisk ude af vandet - fordelt på 4 arter.
1 lille gedde på ca. 30 cm
6 små aborrer
2 bækørreder også omkring 30 cm
1 regnbue på 45 cm
Havørreden udeblev, men det er svært at beklage sig over sådan en tur.

Fangstrapporter

Fra 2023 skal der bruges Fangstjournalen til indberetning - data går til DTU Aqua. Hent Fangstjournal appen eller burg formularen her. Indberet gerne nulture (Fisketure uden fangst)

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Vigtigt! 2023 opdateret

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå og Varde Å (Grindsted) skal indberettes gennem AROS hjemmeside. Fangster kommer helt automatisk ind på sammenslutningens side. 

Fangster fra Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på AROS side samt sammenslutningens side. Der arbejdes pt. for en løsning med Fangstjournalen på Gudenåen.Tilbage til oversigten