Bækørred fra Giber Å


Dato 9. juni 2022
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde -
Vægt -

25-30 små bækørreder.
Alle nænsomt afkroget og genudsat.
Siden sidste sæson er der væltet mange træer i åen.
Nedstrøms Skovmøllen er der 2 steder hvor det kan være tvivlsomt om havørrederne kan komme forbi!
Jeg håber, de ansvarlige er opmærksomme på problematikken!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten