Bækørred fra Gudenåen - Åsted Bro


Dato 5. juni 2022
Fanget af Jens Kristian Knudsen
Sted Gudenåen - Åsted Bro
Metode Tørflue
Længde 40 cm
Vægt 0.001 kg

Masser af Danica på vandet og i luften, fik 4 bækørreder fr a 25 cm op til knap 40 cm, en af de bedre dage ved åen.
Undskyld for den dårlige billede kvalitet

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten