Stalling fra Gudenåen - Åsted Bro


Dato 1. juni 2022
Fanget af Carsten Fihl
Sted Gudenåen - Åsted Bro
Metode Tørflue
Længde 38 cm
Vægt -

Fiskede 45 minutter på vej hjem fra arbejde fra kl 13.30. Der var mange Danica i luften, men også enkelte gule (yellow may) og enkelte vårfluer. Enkelte ringende fisk der ikke interesserede sig for noget. Et sted var der mere aktivitet, helt klart stallinger og jeg krogede en enkelt og missede en 2-3 stykker. Min største danske stalling i mange år. Vævsprøve DNA udtaget til DTU
stalling projekt. (Fedtfinne)

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten