Bækørred fra Aarhus Å


Dato 25. maj 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Aarhus Å
Metode Spin
Længde 32 cm
Vægt -

Nåede lige en halv time ved åen (v/ Harlev) på vej hjem fra arbejde, hvilket gav en bækørred på 32 cm +2 mindre fisk.
Jeg gik med spinner, men så et par majfluer blive snuppet på overfladen - det lignede småfisk, men et flot syn var det...

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten