Laks fra Gudenåen - Krumkagen


Dato 15. maj 2022
Fanget af Mikkel Nüssler
Sted Gudenåen - Krumkagen
Metode Flue
Længde 91 cm
Vægt -

Havde hele stykket for mig selv - ej heller modfiskere. Fisken tog i bunden af det nederste sving.
Havde på forhånd besluttet at genudsætte evt. fangst, da jeg allerede havde hjemtaget en laks i år, men krogen sad dybt bagerst i undermunden og fisken blødte temmelig meget. Derfor hjemtaget.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten