Gedde fra Voldby mose


Dato 11. maj 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Voldby mose
Metode Spin
Længde 65 cm
Vægt -

Fra ankomst og en time frem var der meget aktivitet. Havde rigtig mange hug og fik to fisk på land - denne på omkring 65 og en mindre på 40-45. Skånsomt genudsat

Mistede desuden en rigtig fin gedde med noget mere størrelse på

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten