Laks fra Gudenåen - Krumkagen


Dato 10. maj 2022
Fanget af Troels Holstein Kaa
Sted Gudenåen - Krumkagen
Metode Flue
Længde 101 cm
Vægt 10 kg

Vejrskiftet trækkede for en hurtig laksetur til Gudenåen. Efter en halv times fiskeri kommer der en modfisker og fanger en flot laks i røven på mig. Efter en god snak starter jeg igen og lidt efter hugger denne laks på fluen blot 5 meter fra, hvor hans laks huggede. Efter en god tung fight kunne den landes med et tag i halen. Kort tid efter er der igen laks - denne gang til en junior på modsatte side. Helt vildt med aktivitet på stykket i dag.

Fangstrapporter

Fra 2023 skal der bruges Fangstjournalen til indberetning - data går til DTU Aqua. Hent Fangstjournal appen eller burg formularen her. Indberet gerne nulture (Fisketure uden fangst)

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Vigtigt! 2023 opdateret

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå og Varde Å (Grindsted) skal indberettes gennem AROS hjemmeside. Fangster kommer helt automatisk ind på sammenslutningens side. 

Fangster fra Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på AROS side samt sammenslutningens side. Der arbejdes pt. for en løsning med Fangstjournalen på Gudenåen.Tilbage til oversigten