Andet fra Brabrand sø


Dato 8. maj 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Brabrand sø
Metode Spin
Længde 55 cm
Vægt -

Tredje geddetur til Brabrand sø uden at fange en eneste gedde. Er jeg bare den eneste der ikke kan? Føler dælme ikke der er mange fisk at fange, ikke engang jagende gedder i overfladen blev spottet. Til gengæld fik jeg umiddelbart et rigtig fint hug på denne tur, og så en rigtigt stor trykbølge inde på lavt vand. Fik derudover fejlkroget en stor brasen som ikke så særlig god ud, idet den manglede lidt af sine finner hist og her. Fik selvfølgelig friheden igen

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten