Bækørred fra Lyngbygård å, ved Labing Mølle


Dato 20. april 2022
Fanget af Tommy Rasmussen
Sted Lyngbygård å, ved Labing Mølle
Metode Spin
Længde 28 cm
Vægt -

5 kvarters fiskeri opstrøms Labing Mølle resulterede i 4 fine små bækørreder på land og 1 mistet ved landing, så der er masser af liv i åen. Fiskene var alle mellem 20 og knap 30 cm og blev selvfølgelig forsigtigt genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten