Bækørred fra Skibby


Dato 12. april 2022
Fanget af Morten Rasmussen
Sted Skibby
Metode Orm/reje
Længde 32 cm
Vægt -

1 stk bækørred 32 cm. Udsat igen

Fangstrapporter

Fra 2023 skal der bruges Fangstjournalen til indberetning - data går til DTU Aqua. Hent Fangstjournal appen eller burg formularen her. Indberet gerne nulture (Fisketure uden fangst)

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Vigtigt! 

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!

Sammenslutninger der anvender Fangstjournalen kræver kun indberetning ET sted - dvs. på sammenslutningens hjemmesiden eller på AROS hjemmeside. Fangster i Gudenåen kræver både indberetning på AROS side og sammenslutningens side. Tilbage til oversigten