Laks fra Gudenåen - Krumkagen


Dato 12. april 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Gudenåen - Krumkagen
Metode Spin
Længde 88 cm
Vægt 6 kg

En heldagstur til Gudenåen sammen med min kammerat skulle vise sig at være en god ide. Efter 4 timers fiskeri, uden nogen form for aktivitet, var vi egentlig på vej tilbage mod bilen. Jeg skulle lige prøve et allersidste kast, og SLAM. Næsten for godt til at være sandt. Fisken var kroget dybt og uheldigt, hvorfor den blødte ekstremt meget, allerede under fighten. Derfor blev den hjemtaget. Min første laks nogensinde. Hvilken måde at få sin første laks på. Dagens sidste kast…..

Fangstrapporter

Fra 2023 skal der bruges Fangstjournalen til indberetning - data går til DTU Aqua. Hent Fangstjournal appen eller burg formularen her. Indberet gerne nulture (Fisketure uden fangst)

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Vigtigt! 2023 opdateret

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå og Varde Å (Grindsted) skal indberettes gennem AROS hjemmeside. Fangster kommer helt automatisk ind på sammenslutningens side. 

Fangster fra Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på AROS side samt sammenslutningens side. Der arbejdes pt. for en løsning med Fangstjournalen på Gudenåen.Tilbage til oversigten