Laks fra Gudenåen - Krumkagen


Dato 11. april 2022
Fanget af Mikkel Nüssler
Sted Gudenåen - Krumkagen
Metode Flue
Længde 95 cm
Vægt -

Mødte en glad Hr. Stadil med en flot laks på ryggen ved ankomst. Tog min ca. 50 meter nedstrøms i andet træk.
Fik moralsk støtte og positive tilråb af et venligt og begejstret Bjerringbro-medlem på den anden side af åen. Tak herfra!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten