Laks fra Gudenåen - Krumkagen


Dato 11. april 2022
Fanget af Nikolaj Stadil
Sted Gudenåen - Krumkagen
Metode Spin
Længde 96 cm
Vægt 8.8 kg

Efter sidste laksesucces, kriblede det for at prøve igen. Efter 3 timers fiskeri og mange fiskere ved åen var jeg ved at indstille fiskeriet, da der kom et ordentlig hug midt i åen! En lang og heftig kamp startede og denne stærke hunfisk gav ikke sådan op. Det viste sig at blive ny pr. Jeg måtte tilkalde assistance af medfisker med et større net end mit eget.. Tak til Nicolaj for landing og fotos!
Kæmpe oplevelse som jeg sent vil glemme!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten