Laks fra Gudenåen - Krumkagen


Dato 8. april 2022
Fanget af Nikolaj Stadil
Sted Gudenåen - Krumkagen
Metode Spin
Længde 88 cm
Vægt 7.8 kg

Efter kun anden laksetur nogensinde fik jeg efter 30 min. min første laks. Spinnere blev taget i et ordentlig hug og efter en heftig fight, kunne jeg lande en smuk forårslaks på 88 cm med friske havlus. Det nye stykke vand i Gudenåen er godkendt!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten