Bækørred fra Århus Å


Dato 13. november 2021
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Århus Å
Metode Spin
Længde 38 cm
Vægt -

Masser af aktivitet i vandet i dag. Fik 6-7 bækørreder over 30 cm, med denne på 38 cm som den største - alle på et af de øvre stykker af Århus Å. Derudover 2 mistede havørreder på de nedre stykker af åen.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten